Tot sobre les Oposicions

Les noticies més recents són les primeres a la llista

 

15.- Nou comunicat d'ajornament. Accés (29/10/20)

14.- S'ajornar de forma temporal, si més no durant quinze dies la convocatòria de la segona prova del procés selectiu per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats. Més informació (15/10/2020.

13.- Educació adopta mesures per garantir la seguretat i flexibilitat en les oposicions docents. Accés (02/09/2020)

12.- Tauler de l'aspirant. Prova llengua 4 setembre. Acte presentació 5 setembre. Accés aplicatiu. Accés

11.- Indicacions per a l'inici del procés selectiu. Accés.

10.- Orientacions i criteris d'avaluació (31/07/2020). Accés (31/07/2020)

9.- Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició. Accés a la Resolució EDU/1662/2020, de 9 de juliol,

8.- Correcció d'errades a la Resolució EDU/1661/2020, de 8 de juliol. Accés a la correcció d'errades a la Resolució EDU/1661/2020

7.- Modificació la Resolució EDU/1452/2020, de 18 de juny. Accés a la Resolució EDU/1661/2020, de 8 de juliol,

6.- Nomenats els Tribunals d'oposicions. Accés a la RESOLUCIÓ EDU/1452/2020, de 18 de juny,

5.- Llista definitiva d'admesos i exclosos de les oposicions: Accés a l'aplicatiu ///// RESOLUCIÓ EDU/1662/2020, de 9 de juliol, /// Persones admeses convocatòria concurs oposició personal docent (1 MB) /// Persones excloses convocatòria concurs oposició personal docent (424 kB)

4.- Nou calendari de les oposicions 2020. Començarà la primera setmana de setembre i finalitzarà el mes de novembre de 2020. Accés al calendari

3.- Oposicions Secundària, EOI i Arts Plàstiques 2020 . Ha sortit el nombre d'opositors per plaça. Accés. El calendari previst és:

  • 4 de febrer finalitza la presentació de sol·licituds
  • 28 de febrer llista provisional d'admesos i exclosos:
  • 2 al 13 de març, reclamacions a la llista provisional.
  • 22 de maig llista definitiva d'admesos i exclosos
  • 12 de juny prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya 12 de juny. .
  • 13 de juny presentació davant els tribunals

El Sindicat AMES ha organitzat un curs on-line sobre com fer la programació i la unitat didàctica que cal presentar a les oposicions de Secundària, de tres mesos de durada que començarà al gener de 2020. Els interessats han d'enviar un e-mail a: ames@ames-fps.com, indicant nom i cognoms, centre on treballen, especialitat i telèfon. Es mantindrà la màxima discreció. Accés tota la informació.

RESOLUCIÓ EDU/17/2020, de 13 de gener, (DOGC, 15/01/2020). S'han convocat 4892 places de Secundària, 60 d'EOI, 40 de professors d'APiD i 8 de mestres d'APiD. De professorat de Secundària està previst convocar 2264 places l'any 2021 i 2321 places l'any 2022.

2.- Llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició de 2 de gener de 2019. Dins del termini que s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC i Fins el 10 de gener de 2020, els aspirants seleccionats han de presentar els documents a què fa referència la base 8.1 de l'annex 1 de la Resolució 1/2019 als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. Si no ho fan, no podran ser nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran sense efecte les seves actuacions en el procediment selectiu. RESOLUCIÓ EDU/3473/2019, de 12 de desembre,

1.- Oposicions cos d'inspectors.