Informe TIMSS 2015. Bons resultats per a Espanya en el seu conjunt, però dolents per a Catalunya.

L'informe TIMSS comprèn només les matèries de Matemàtiques i Ciències, es passa als alumnes de 4t de Primària (9 a 10 anys) cada 4 anys i la realitza l’Associació Internacional per a l’Avaluació del Rendiment Educatiu (IEA). En la prova de 2015 van participar 261.000 nens de 49 països. A Espanya han participat 7.764 alumnes de 358 centres. Hi ha un altre informe anomenat PIRLS, també dirigit a alumnes de Primària, dedicat a la llengua.

A Espanya els resultats han estat molt bons. Són els següents:

A Matemàtiques, Espanya és el primer país de la UE que més puja en relació a l'informe TIMSS 2011. Obté 505 punts, 23 més que en 2011 (Fig.1). Malgrat això només ocupa la posició 27 entre els 49 països participants (Fig. 2). A més millora en equitativitat donat que disminueix el nombre d'alumnes que van malament i augmenta el nombre d'alumnes que van bé. (Fig. 3).

A Ciències, Espanya és el quart país de la UE que més puja respecte a l'informe TIMSS 2011. Obté 518 punts, 13 més que el 2011 (Fig. 4). Malgrat això només ocupa la posició 24 entre els 49 països participants (Fig. 5). A més millora en equitativitat donat que disminueix el nombre d'alumnes que van malament i augmenta el nombre d'alumnes que van bé. (Fig. 6).

A Catalunya en canvi les coses no han anat bé. Els resultats són els següents:,

A Matemàtiques, el conjunt d'alumnes d'Espanya ha obtingut 505 punts (la mitjana TIMSS és 500 punts) i els alumnes de Catalunya només han obtingut 499 punts, i entre les sis Comunitats que han demanat resultats per separat, Catalunya ocupa la cinquena posició, només per sobre d'Andalusia (486). Les quatre Comunitats millor classificades són Castella i Lleó (531), Madrid (525) i Rioja i Astúries (518). (Ver Figura 7)

A Ciències, el conjunt d'alumnes d'Espanya han obtingut 518 punts, mentre que els alumnes de Catalunya només han obtingut 511 punts, i Catalunya torna a ocupar la cinquena posició entres les sis comunitats que tenen resultats diferenciats, només per sobra d'Andalusia (503). Les quatre Comunitats millor classificades són: Castella i Lleó (546), Madrid (539), Astúries (538) y la Rioja (532). (Ver Figura 8).

En la interpretació de les causes de aquest resultats cal dir que les proves TIMSS es van fer en abril i maig de 2015, que la LOMCE es va començar a aplicar en Primària el mes de juny de 2014, per tant es tracta d'alumnes que sabien que al final de la Primària haurien de superar una avaluació externa, la qual cosa és un estímul per a l'alumnat i els seus mestres, donat que a cap centre li agrada obtenir uns resultats dolents. També cal dir, que tant a Catalunya com a Andalusia, les Conselleries van decidir no aplicar les avaluacions externes finals de Primària de la forma que estableix la LOMCE. A la vista d'aquests resultats, és evident que es van equivocar, que les avaluacions externes sí aporten una gran millora al nostre sistema educatiu.

Sindicat AMES

Galeria d'imatges

Fig. 1. Espanya millora 23 punts en Matemàtiques.

Fig. 2 Puntuació del diferents països en Matemàtiques.

Fig. 3. Millora d'Espanya en Equitativitat en Matemàtiques

Fig 4. Espanya millora 13 punts en Ciències.

Fig. 5. Puntuació del diferents països en Ciències.

Fig. 6. Millora d'Espanya en Equitativitat en Ciències

Fig. 7. Resultats Catalunya en Matemàtiques

Figura 8. Resultats Catalunya en Ciències.

Articles per ampliar informació

1.- España es el país que más sube en Matemáticas de la UE y se sitúa, por primera vez, por encima de la media de los países evaluados. MECD. 29 de noviembre de 2016.

2.- Els alumnes catalans de 4t estan per sota de la mitjana espanyola en matemàtiques i ciències. Diari ARA del 29/11/2016