Borsa de treball

Les noticies més modernes són les que apareixen en primer lloc

 

7.- Ja es pot "congelar" el número de la borsa docent amb aquest APLICATIU Les persones que durant el curs no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació. Les dates d'inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud. En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de l'endemà de tramitar-la. Només es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se'n pot demanar un altre. No es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s'informi de la data final del període de no disponibilitat.

AVÍS IMPORTANT: Les persones que es trobin de baixa per accident laboral o maternitat no han d'utilitzar aquesta aplicació sinó que han d'adreçar-se als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació. Cal fer-ho així perquè el temps de durada de la baixa computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa, sempre i quan hagin obtingut un nomenament.

Per "congelar" el número, és a dir, informar la nostra "No disponibilitat" per treballar en la borsa docent caldrà:
1. Entrar a l'aplicatiu:
2. Clicar en la l'apartat: "Sol·licitud de no disponibilitat":
3. Caldrà indicar la data d'inici i final de la no disponibilitat.
La data inici i final que introduïu ha de ser demà o a partir de demà.
Només podeu sol.licitar un període de no disponibilitat, fins que aquest no finalitzi no podeu demanar-ne un altre.
Fins que no informeu la Data final no participareu en els nomenaments telemàtics.
Avís: Les persones de baixa per accident laboral, maternitat o paternitat han de sol.licitar la no disponibilitat als SSTT o al CEB, per tal que el temps de baixa computi com a serveis prestats a efectes del número d'ordre de la borsa, sempre i quan hagin obtingut un nomenament.

6.- Termini de presentació de sol·licituds per aincorporar-se a la borsa: Del 28 de juliol del 2020 al 17 de febrer de 2021. Accés.

5.- Els Nomenaments telemàtics d'estiu es faran a finals d'agost de 2020

4.- La modificació de dades de la borsa es podrà fer: del 14 al 21 de setembre de 2020, del 16 al 23 de novembre de 2020, del 25 de gener a l'1 de febrer de 2021 i del 22 al 29 de març de 2021.

3.- Destinacions provisionals per al curs 2020-2021. Presentació de sol·licituds de professors acollits a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: del 26 de maig al 25 de juny de 2020. //// Propostes de les direccions dels centres: del 8 de juny al 3 de juliol de 2020.

2.- Resolució de la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria de concurs públic de mèrits RESOLUCIÓ EDU/778/2019, de 22 de març, /// Accés a l'aplicatiu.

1.- Borsa de treball de personal docent. El 15 de març finalitzarà el termini per a presentar sol·licituds. Accés a la Borsa a la WEB del Department