El Sindicat AMES recomana no participar a la vaga del 28 d'octubre

 

El Sindicat AMES considera que s'ha de mantenir l'accés a la funció pública a través d'oposicions, que és el sistema basat en la igualtat, la capacitat i el mèrit, a més de la transparència del procediment, com s'estableix en els articles 14 i 103 de la Constitució Espanyola i a l'article 55 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP). El número d'anys treballats en un centre educatiu és un gran mèrit, però ell sol no assegura poder seleccionar al millor professorat possible.

Unes oposicions ben estructurats, en les que es prioritzi el saber ensenyar sobre els altres aspectes, afavoreix que el professorat en actiu sigui el que guanyi les places, estimula la millora docent, la innovació didàctica i l'actualització de coneixements. Tot això ha de donar tranquil·litat als actuals interins i satisfacció personal d'haver-ho aconseguit amb esforç personal i no per la porta petita com recomanen els sindicats que sempre estan contra qualsevol cosa que impliqui esforç, ja sigui pel professorat com per l'alumnat. Ells són els responsables, juntament amb els partits polítics que defensen el mateix, que els centres educatiu actualment s'hagin convertit en simples clubs culturals. Ells són doncs els responsables que la tasca docent sigui avui tan difícil d'exercir, molt més que ho era abans d'ells.

La situació actual deriva del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (resum dels canvis més importants)y de que el 21 de juliol de 2021 la ministra Montero es va comprometre a tenir finalitzat, aquest mes d'octubre del 2021, un projecte de llei que contemplés l'aplicació excepcional de l'article 61.6 i 61,7 de l'EBEP, de forma que permetria que els interins amb més de 10 anys pugessin accedir a ser funcionaris públics sense necessitat d'oposicions, simplement mitjançant un concurs de mèrits. Cosa que deixaria sense possibilitats d'accés a la funció pública als interins amb menys de 10 anys d'exercici docent.

La justificació d'aquesta mesura seria reduir el 30% d'interins a només un 8% abans del 31 de desembre del 2024 que sembla que és el comptomís del nostre govern amb la UE. L'acord de fer aquest projecte de llei el va guanyar el govern de PSOE-UP i ERC per 170 vots, contra 169 vots de l'oposició el 21 juliol del 2021. VOX va anunciar que si finalment surt aquest projecte de llei, el denunciaria al Constitucional perquè no s'ajusta a la transparència que estableix l'EBEP, la qual cosa omple d'inseguretat jurídica el procediment.

La vaga del 28 d'octubre és per pressionar contra que no hagi sortit ja aquest projecte de llei i els interins de més de 10 anys hagin de fer oposicions, segurament el juny de 2022. D'altra banda, al Parlament de Catalunya s'està treballant en un marc propi, és a dir en una proposició de llei, de contractació a la funció pública, de moment sense un calendari concret.

En el Sindicat AMES defensem la carrera docent en la funció pública amb una entrada en els diferents cossos per oposicions públiques i transparents, en les que lògicament els mèrits tinguin un important pes. Aquest sistema permet al funcionari tenir una gran independència respecte al govern de torn i poder assegurar la qualitat del servei educatiu que s'ofereix als ciutadans. Cal convocar doncs cada any suficients places per oposició per evitar la situació actual, que és la de manca de funcionaris docents.

Barcelona, 27 d'octubre de 20218

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com