El Sindicat de professors AMES ha decidit no presentar-se a les eleccions sindicals del 12 de març de 2019

En primer lloc volem agrair a tots els nostres afiliats i simpatitzants que s'han ofert desinteressadament a formar part de les nostres llistes electorals, la seva generositat i disponibilitat.

En segon lloc volem recordar que el Sindicat AMES ha estat molt present a la lluita contra l'adoctrinament polític partidista. Prova d'això és la publicació d'un informe sobre el continguts d'adoctrinament polític partidista detectats en els llibres de text de Ciències Socials de 5è i 6è de Primària i, posteriorment, d'un altre informe sobre el mateix tipus de contingut detectat en els llibres de Geografia i Història de 2n, 3r i 4t d'ESO. El model que nosaltres defensem és el de la neutralitat política partidista, és a dir que el que ensenyem no pot contradir els valors continguts a la Constitució i a l'Estatut.

També volem recordar que ens hem manifestat constantment contra els sistema d'immersió lingüística en català, perquè comporta l'exclusió de la llengua espanyola com llengua vehicular a l'ensenyament. El model que nosaltres defensem és el de la recepció de l'alumnat en la seva llengua materna, sigui aquesta el català o el castellà, i incorporació progressiva de l'altre llengua cooficial, amb l'objectiu que al final de l'ensenyament obligatori (ESO), l'alumne arribi a tenir un bon nivell en les dues llengües cooficials.

D'altre banda sempre hem defensat la necessitat que el Ministeri estableixi una avaluació externa (revàlida) al final de l'ESO, la mateixa a totes les Comunitats Autònomes i amb proves sobre totes les matèries, per a poder garantir així a les famílies i a la societat en general, que l'alumnat ha arribat realment als coneixements mínims establerts.

Totes aquestes proposta per tal de millorar l'ensenyament són incompatibles amb el posicionament polític a favor del secessionisme dels actuals responsables del Departament d'Educació i de molts càrrecs directius dels centres. D'altre banda també hem tingut en compte la falta de respecte per part d'alguns docents a admetre la necessària neutralitat política dels centres. Tot això ens ha portat a prendre la decisió de no presentar-nos a les eleccions sindicals del proper 12 de març, per tal d'evitar als nostres candidats situacions laborals incòmodes i inclús possibles represàlies.

Som conscients que el nostre primer objectiu com a sindicat és ajudar els docents en la seva activitat professional i, per tant, no podem posar en risc ni la seva estabilitat laboral, ni el clima d'aparent normalitat en el que treballen els nostres afiliats i simpatitzants.

Considerem que el control ideològic dels centres per part de la Conselleria d'Educació de Catalunya és actualment absolut i que aquest control es manté, en gran part, gràcies al sistema d'interinitat de gran part del professorat i al sistema de determinació de les direccions i dels inspectors. Una situació que s'ha consolidat sense contrapès algun per part de l'Estat.

En aquesta situació, és impossible que es pugui realitzar una millora del sistema educatiu des de la base, és a dir des del professorat. Per a això és imprescindible un canvi de govern a Catalunya, en el sentit que el futur govern deixi de considerar l'educació com un instrument per a finalitats polítiques partidistes, i recuperi el seu sentit de servei a l'individu, encaminat a preparar-ho el millor possible, segons les capacitats i interessos de cada alumne, per a la seva vida d'adult. En bé de tots, esperem i desitgem que aquest canvi es produeixi el més aviat possible.

Així mateix, considerem imprescindible que tots els sindicats que actualment segueixen les propostes dels partits secessionistes i del Govern de Catalunya, recuperin la seva obligada independència i es dediquin exclusivament a la defensa de les condicions laborals del professorat.

Barcelona a 4 de març de 2019

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com