Concurs excepcional de mèrits (12.859 places), concurs oposició extraordinari (14.246 places) i concurs d'oposició ordinari (2.166 places).

 

El Departament té previst convocar, mitjançant el Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, dos processos extraordinaris d'estabilització de plantilles docents (característiques diferencials d'aquests dos processos):

 • un concurs oposició extraordinari, amb 14.246 places. Té dues fases. La fase d'oposició té la defensa d'una unitat didàctica i realitzar un exercici pràctic. Val el 60%. La fase de concurs que consisteix en presentar els anys treballats, mèrits acadèmics i altres mèrits. Val un 40%. Aquest segon procés d'estabilització està previst que es publiqui el novembre de 2022. Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies des de l'endemà de la publicació al DOGC.
  Fase d'oposició (proves): a partir de l'abril de 2023.
  Fase de pràctiques: a partir de l'1 del setembre de 2023.

Més endavant, es publicarà també una convocatòria, mitjançant el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, que seguirà el procediment ordinari:

 • Un concurs oposició, amb 2.166 places. La fase d'oposició compren dues proves. La primera prova consisteix en la presentació i defensa d'una programació didàctica i d'una unitat didàctica. Val 10 punts i cal treure més de 5 punts. La segona prova consisteix en desenvolupar un tema i realitzar un exercici pràctic. Val 10 punts i cal treure més de 5 punts. En conjunt la fase d'oposició val un 66%. La fase de concurs que consisteix en presentar els anys treballats, mèrits acadèmics i altres mèrits. Val un 33%.

  Està previst que es publiqui el desembre de 2022.
  Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies, previst a l'octubre de 2023.
  Fase d'oposició (proves): a partir del maig de 2024.
  Fase de pràctiques: a partir de l'1 del setembre de 2024.

Accés a tota la informació a la WEB del Departament..

Curs telemàtic sobre com elaborar i defensar la unitat didàctica i la programació didàctica. Aquest curs està dirigit exclusivament als afiliats al Sindicat AMES, per la qual cosa el primer que han de fer els interessats en fer-ho, és omplir la fitxa d'afiliació que hi ha a: Fitxa d'afiliació. El cost de l'afiliació és de 50 euros a l'any i permet disposar d'informació sindical periòdica, assessorament laboral, atenció legal i consultes jurídiques personals gratuïtes. A més, cal pagar el cost del curs, que és de 100 euros. És a dir en total cal pagar 150 euros. Per fer-ho, simplement cal que ens enviïs un correu electrònic a: ames@ames-fps.com indicant que vols realitzar aquest curs. Inmediatament rebràs un correu electrònic amb les dades de com fer el curs i les dates d'inici.

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com