Homologació de títols en el cas d'una Catalunya independent
En el cas d'una independència inamistosa significaria la no homologació immediata dels títols acadèmics obtinguts en el sistema educatiu català tant a la resta d'Espanya com en els països de la UE.

Els nous titulats universitaris, de voler anar a treballar a Espanya o la UE, tindrien les següents dues barreres:

1.- Hi haurà pocs permisos per treballar en aquests països (vegeu el que ja passa al Regne Unit).

2.- Els titulats catalans que ho intentessin haurien de passar pel requisit de l'homologació dels seus estudis pel Ministeri d'Educació o equivalents, tràmit que ara porta de tres anys en amunt. És a dir que, pràcticament, tots els titulats catalans hauran de limitar-se al mercat de treball català.

3.- Lentitud en l'homologació de títols. Els habitants de Catalunya que optessin per romandre sent espanyols i continuessin estudiant a Catalunya, haurien d'anar homologant els seus estudis d'ESO, de batxillerat, de FP, etc., per anar avançant a nivells superiors, i, com Espanya i Catalunya no tindrien acords bilaterals de reconeixement mutu d'estudis, els tràmits serien complicats, molestos i llargs.

El mateix es podria dir sobre l'assistència sanitària i la validesa de les receptes a les farmàcies, entre altres coses.

Barcelona, 4 d'octubre de 2017

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com