Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


NOTICIES SOBRE LA LOMCE PER ORDRE CRONOLOGIC DES DEL SEU INICI FINS AL DIA D'AVUI (TEXT DE LA LOMCE EN EL BOE 10/12/2013)

Nou portal web sobre la LOMCE. Accés ///La LOMCE o la renovación educativa a plazosInteressant article del nostre company Isidro Cabello, on s'expliquen totes les caracterítiques d'aquesta llei. Accés.

El Departament ha presentat com vol aplicar la LOMCE a l'ESO i primer de Batxillerat a partir del proper curs. La proposta del Departament és un gran error que hauria de ser rebutjat per tot el professorat. Accés a la proposta del Departament i a la valoració d'AMES

Modificació del Decret de la direcció dels centres educatius per adaptar-lo a la LOMCE. Accés al DECRET 29/2015, de 3 de març de 2015.

Les avaluacions finals externes de 4t d'ESO amb valor acadèmic a l'any 2017 Informació i recomanacions elaborades pel Sindicat AMES

Calendari d'aplicació de la LOMCE. Els canvis en el currículum d'ESO i Batxillerat començaran a implantar a partir del curs escolar 2015-2016 en els cursos 1r i 3r d'ESO i 1r de Batxillerat. Accés al calendari. Els nous curricula: Accés al currículum.

Calendari escolar del curs 2014-2015. Resum a la WEB del Departament /// ORDRE ENS/124/2014 publicada el 22/04/2014 (DOGC).

Organització i Gestió dels Centres Educatius de Catalunya durant el curs 2014/2015. Tot el que cal saber sobre el funcionament del centres. (Accés al PDF. 344p)

El Departament es nega a establir un 4t d'ESO dirigit a l'FP i un 4t d'ESO dirigit al Batxillerat. Valoració d'AMES: considerem que és un greu error perquè augmenta la dificultat del 4t d'ESO dirigit a l'FP, perquè no permet impartir els nivells necessaris per arribar millor preparat al Batxillerat, perquè l'ensenyament català perdrà els 106 milions d'euros que els fons europeus han destinat a Catalunya per posar en marxa el nou model, perquè treu la possibilitat legal de triar entre dos quarts d'ESO que sí tindran els ciutadans de les altres Comunitats i perquè els nostres alumnes arribaran pitjor preparats a les proves finals d'ESO, que seran les mateixes en totes les Comunitat Autònomes. Accés a la presentació del Departament "Currículums competencials per a l’ensenyament obligatori" del 3 de febrer de 2015.

Currículo básico de todas las materias de ESO y Bachillerato LOMCE. Acceso al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE. 03/01/2015): Organización general y evaluación /// Currículo de todas las materias (PDF)

Els beneficis que les avaluacions finals d'ESO aportaran al professorat. Accés als quatre principals beneficis que aquestes proves aportaran al professorat.

  Es manté el calendari d'aplicació de la LOMCE. El Real Decret de currículums de Primària i FP Bàsica sortirà abans que el d'ESO i Batxillerat. Es disposarà de 2.000 milions d'euros per la LOMCE. Reunió MECD Conselleries. No canvia el calendari d'aplicació LOMCE

  La reválida de la ESO será un test con 350 preguntas. La Vanguardia 14/04/2015.

  El "Projecte Lingüístic de Centre" i les futures avaluacions externes d'ESO. Accés al document

  Debat sobre la LOMCE entre AMES, CCOO i UGT. Deixa la teva opinió. Accés.

  El Suprem denega que s'endarrereixi l'aplicació de la LOMQE a Catalunya. Catalunya i Andalusia havien reclamat la suspensió cautelar de l'aplicació de la Primària i la FP Bàsica. ElPeriòdico 21/08/2014./// El País 20/08/2014/// Considerem que els alumnes catalans tenen dret a cursar la nova FP Bàsica aquest mateix curs 2014/2015 i a rebre els 55 milions d'euros previst per a ells. A més, pensem que en un país democràtic el compliment de les lleis no és un tema opinable, sinó una obligació de tots els ciutadans, especialment dels que tenen més responsabilitats. Sindicat AMES

  La LOMQE es posa en marxa també a Catalunya a 1r, 3r i 5è de Primària el proper 15 de setembre. Si no es comença la FP Bàsica els alumnes de FP perdran els 51 milions d'euros assignats.

  Finançament.

  • Catalunya rebrà 51 milions de euros per fer la FP Bàsica i 55 milions per aplicar la LOMCE a l'ESO. Accés a la informació
  • Cada Comunitat Autònoma rebrà un préstec del Ministeri d'Educació per posar en marxa la LOMCE. Accés a la informació

  Canvis en el funcionament dels centres.

  • Els Consells Escolars passen de ser el màxim òrgan directiu del centre a ser un òrgan consultiu. Accés a la informació
  • Els currículums de 1r, 2n i 3r de Primària s'adapten al que estableix la LOMCE. Accés a la informació

   Catalunya pot perdre 106 milions d'euros si no posa en marxa l'ESO i el Batxillerat LOMCE el proper curs. Aquesta ajuda del Fons Social Europeo permetria, durant els anys 2015 a 2017, contractar més professorat, arribar a què hagués un catedràtic per especialitat, fer totes les obres pendents en els centres i, el que és més important, que els alumnes arribin ben preparats a les proves finals que donen dret als títols d'ESO i de Batxillerat reconeguts a nivell europeu. El Departament ja ha perdut aquest curs 2014/2015 uns 3,5 milions d'euros per no posar en marxa la FP Bàsica i ara podria fer-nos perdre 106 milions d'euros per no posar en marxa el proper curs l'ESO i el Batxillerat LOMCE. Ara 28/06/2014

   Cal millorar l'ensenyament de la Filosofia. Respuesta de la REF al currículo de Filosofía elaborado por el MECD. Contiene una propuesta de un currículo diferente. Accéso al documento. /// Article sobre la filosofia a Ara (19/01/2014)

   El MECD finalment respectarà les especialitats del professorat de Secundària. El Director General d'Avaluació i Cooperació Territorial, D. José Ignació Sánchez, ens ha confirmat, en la conversa mantinguda amb ell el passat 10 de desembre, que l'avantprojecte del Decret d'especialitats serà modificat en el sentit que nosaltres (AMES) vam demanar fa unes setmanes i que simplement s'adequarà el text actual a la LOMCE. Aquesta llei començarà a aplicar-se en 1r i 3r d'ESO, 1r de Batxillerat i 1r de FPGM el setembre de 2015. Més informació: Agencia EFE 17/12/2014 /// El País 16/12/2014 ///. Accés a la valoració de l'avantprojecte retirat per part del Sindicat AMES (en castellà). /// Accés al l'esborrany del Decret d'especialitats retirat .

   Proyectos de Reales Decretos de la LOMCE. El Sindicat AMES presentará al MECD propuestas de mejora. Los interesados que deseen hacernos llegar sus propuestas pueden hacerlo enviando un correo a ames@ames-fps.com antes del 18 de marzo de 2014.

   1.- Proyecto de real decreto sobre la lengua castellana y las lenguas cooficiales (disposición adicional trigésimo octava de la LOMCE). Acceso al texto.

   2.- Proyecto de real decreto sobre el acceso a la Universidad. Acceso al texto.

   3.- Proyecto de real decreto sobre los cursos de formación de la función directiva. Acceso al texto.

   Reales Decretos de la LOMCE ya publicados en el BOE.

   1.- Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria de la LOMCE. Acceso al RD 126/2014 de 28 de febrero (BOE 01/03/2014) que contiene los currículos que empezarán en septiembre de 2014.

   2.- Real Decreto por el que se regulan los aspectos específicos de la Formación Profesional Básica. Acceso al RD 127/2014 de 28 de febrero (BOE 05/03/2014) que contiene los currículos que empezarán en septiembre de 2014

   El Gobierno advierte a las autonomías de que aplicar la LOMCE “no es una opción”. La secretaria de Estado de Educación avisa de que si no adaptan currículos, los alumnos podrían no superar las reválidas (que dan derecho a los títulos). El País 28/02/2014. /// El Periódico 28/02/2014.

   La biodiversitat dels organismes, la biologia de les plantes i la biologia dels animals es tornaran a estudiar a l'assignatura "Biologia i Geologia de 1r de Batxillerat" LOMCE. El MECD ha acceptat les peticions que el 3 de gener de 2014 van fer el Sindicat AMES i moltes altres entitats i professors. Accés a la noticia.

   LOMCE. Noticies de desembre de 2013

   Currículum de les assignatures de la LOMCE (Primària, ESO i Batxillerat). Es tracta dels esborranys. En el Sindicat AMES estem preparant una sol·licitud de canvis. Els interessats en què incloguem les seves propostes a la nostra sol · licitud ens les han d'enviar abans del 31 de desembre a: ames@ames-fps.com. Es contestarà a tots.

   Text del futur Real Decret -
   Annexo I. Matèries troncals -
   Annex II. Matèries específiques -
   Annex III. Continuïtat entre matèries de Batxillerat - -
   WEB del MECD sobre el currículum LOMCE

   Currículum de la Formació Professional Bàsica i els seus catorze títols. Es tracta dels esborranys. En el Sindicat AMES estem preparant una sol·licitud de canvis. Els interessats en què incloguem les seves propostes a la nostra sol · licitud, ens les han d'enviar abans del 31 de desembre a: ames@ames-fps.com. Es contestarà a tots. WEB del MECD sobre la FP Bàsica LOMCE

   Text de la LOMCE publicat en el BOE el 10 de desembre de 2013. Gràcies a aquesta llei el professorat passa a tenir categoria d'autoritat pública a tota Espanya.

   LA LOMCE HA ESTAT APROVADA EN EL CONGRES DELS DIPUTATS.

   La LOMCE va ser aprovada a la sessió del 28/11/2013. Finalment a la modalitat del Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials hi ha un itinerari d'Humanitats on el "Llatí" és obligatori i un itinerari de Ciències Socials on l'assignatura "Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials" és obligatòria. Aquesta era una de les demandes del Sindicat AMES al MECD.

   La LOMCE ha prioritzat les matèries de "Llengua", "Matemàtiques" i "Ciències", les tres que entren a les proves PISA, i també "Història" i "Primera llengua estrangera" (les anomenades assignatures troncals). Això ha comportat que altres matèries passin a ser optatives (les anomenades assignatures específiques). Així doncs la "Tecnologia" passa a ser optativa fins a 3r d'ESO i obligatòria a la modalitat professional de 4t d'ESO. La "Música" i l'"Educació Visual i Plàstica" passen a ser optatives a l'ESO. La matèria Ètica amb el nom de "Valors Ètics" serà l'alternativa de la Religió, hi haurà "Filosofia" a 1r de Batxillerat i la "Història de la Filosofia" de 2n passa a ser optativa i desapareix "Ciències per al món contemporani". Ara falta saber quina dedicació horària correspon a cada assignatura. Això depèn en part del MECD i en part del Departament d'Ensenyament. A més els centres també han de determinar quines matèries específiques del total són les que ofereix.

   Les editorials ja han rebut els currícula de les diferents assignatures, que són molt semblants als actuals. És el que tothom esperava, ja que l'objectiu prioritari de la llei és estimular l'esforç amb les avaluacions externes al final de l'ESO i així millorar els nivells acadèmics en les matèries bàsiques, i també oferir dues vies al 4t d'ESO per atendre millor la diversitat. Nosaltres considerem que amb aquesta llei, malgrat els defectes abans esmentats, pot començar una millora molt significativa de l'ensenyament, on el professorat recuperi la seva professió que és la d'ensenyar i educar en un ambient de treball i respecte a l'esforç, i on cada alumne pugui estudiar allò que més l'interessa. Sindicat AMES. Accés al text de la LOMCE aprovat en el Senat i publicat el 27/11/2013.

   La LOMCE i els partits polítics. Escrit d'Antonio Jimeno, president del Sindicat AMES, sobre el que, moltes vegades, hi ha darrera de les protestes contra la LOMCE. Versió en català i castellà. /// Ha estat publicat el dimecres 13/11/2013 a "La Vanguardia", "El Pais" i en altres medis.

   LOMCE. Noticies de novembre de 2013

   1.) Es manté el calendari d'aplicació a Primària (començarà el curs 2014/2015 a 1r, 3r i 5è) i s'endarrereix a ESO i Batxillerat (començarà el curs 2015/2016 a 1r i 3r d'ESO i 1r Batxillerat). Considerem encertat aquest endarreriment perquè hi hagi prou temps per elaborar els futurs materials didàctics i perquè cada Comunitat Autònoma concreti els seus plantejaments. Accés a tota la informació (1/11/13).

   2.) Les Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials encara pot arribar a ser assignatura troncal. Aquesta és una de les propostes que va fer el Sindicat AMES. Accés a la noticia del debat al Senat (13/11/2013).

   3.) El Parlament, amb els vots favorables del PP de Catalunya i Ciutadans, insta a l'Estat a mantenir l'Ètica a l'ESO i la Història de la Filosofia al Batxillerat. Aquesta és una de les propostes que també va fer el Sindicat AMES. Accés a la informació (14/11/2013)

   El Sindicat AMES ha demanat millores curriculars durant el debat de la LOMCE al Senat. S'han demanat millores per a les següents matèries: "Educació Plàstica i Visual", "Música" i "Tecnologia" a l'ESO, i "Història de la Filosofia" i "Matemàtiques aplicades a las Ciències Socials I i II" al Batxillerat. Accés a la proposta presentada.

   Catalunya blindarà als directius sanitaris davant les retallades. Els seus sous oscil · len entre els 50.000 i els 80.000 euros anuals. El Sindicat AMES considera que en un moment de greus retallades en serveis socials és inadmissible permetra mesures que només afavoreixen els alts càrrecs". El País 30/10/2013

   Projecte de la LOMCE. Text aprovat en el Congrés dels Diputats el 8 d'octubre de 2013.

   Ja hem patit prou!

   Sí a la LOMCE!

   Accés al cartell en PDF per imprimir i penjar a la Sala del Professorat

   Comunicat del Sindicat AMES explicant per què recomana no participar en accions contra la LOMCE.

   Accés al document en PDF "Tres raons a favor de la LOMCE" per imprimir i penjar a la Sala del Professorat

   LOMCE. Resposta del president del Sindicat AMES a la portaveu d'ensenyament del PSOE en el Congrés. Accés al document.

   Xerrada sobre la LOMCE a Barcelona. "Anàlisi i necessitat d'una nova llei educativa". Antonio Jimeno. President del Sindicat AMES. Dimarts, 1 d'octubre a les 18h. Centre Cívic Vil·la Florida. Carrer Muntaner, 544. Barcelona. Per confirmar l'assistència cal enviar un correu a: ames@ames-fps.com.

   Resposta del president del Sindicat AMES al senyor Martí Barberà, portaveu d'ensenyament de CiU en el Congrés dels Diputats. Accés al document.

   Vuit de cada deu enquestats estan a favor de les mesures estrella de la LOMCE. El Baròmetre d'Antena 3 detecta com els aspectes més valorats augmentar l'autoritat del professorat i l'autonomia de centre. Un 71% està a favor d'introduir avaluacions al final de cada etapa per a garantir uns coneixements mínims en tots els alumnes. Accés al document.

   Escrit del president del Sindicat AMES sobre la LOMCE publicat a la premsa . Tracta de les dues millores que introdueix la LOMCE i que haurien de ser motiu d'un Pacte d'Estat. Accés a l'escrit publicat en "El País" el 23/05/2013 /// Estrelladigital 18/05/2013

   Aprobado el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en el Consejo de Ministros del viernes 17 de mayo de 2013.

   Els sindicats que no volen ni proves externes al final de l'ESO ni dos itineraris en 4t d'ESO es van manifestar el 9 de maig. El Sindicat AMES defensa la LOMCE perquè per millorar l'ESO és indispensable l'establiment d'itineraris a l'ESO i de proves externes diferenciades per accedir a l'ESO i al Batxillerat. Ens sembla inacceptable l'estratègia de lluita política contra la LOMCE seguida pels sindicats de la LOGSE i de la LOE. Són els sindicats que sempre han estat en contra de tot allò que suposa esforç, tant per l'alumnat com per a l'accés al funcionariat docent. Aquest plantejament, mantingut des de 1990, any de l'aprovació de la LOGSE, és la causa que ens ha portat a l'actual fracàs del sistema educatiu. Afegir en la seva lluita contra la LOMCE molts altres temes simplement és un intent de dissimular el seu principal objectiu polític.

   "La LOMCE pasa el examen del Consejo de Estado. Los itinerarios de 4º y las ‘reválidas’ reciben el aval del órgano consultivo". Probablement el projecte de la LOMCE serà aprovat en el Consell de Ministres del 10 de maig. En el Sindicat AMES valorem molt positivament aquesta decisió del Consell d'Estat i presentarem propostes concretes sobre com solucionar els aspectes criticats pel CE. D'altre banda lamentem que els sindicats que sempre han estat en contra de l'esforç i de la diversitat de vies a l'ESO, per intentar tenir més èxit en la seva convocatòria de vaga contra la LOMCE, afegeixin "la lluita contra les retallades" i contra el futur "decret de plantilles de Catalunya". Aquesta barreja de temes ens impedeix secundar les seves propostes de vaga. Accés a la noticia publicada en Magisnet 30/04/2013. /// Accés al Document del Consell d'Estat.

   El PP ha proposat en el Congrés dels Diputats un nou model d'accés a la docència. Es tracta d'un model que pretén atraure els millors expedients acadèmics, estableix un pla de seguiment que permetrà orientar a les Universitats sobre com millorar els seus ensenyaments, reconeix al professorat com autoritat pública i estableix una carrera docent amb diferents graus i funcions. En el Sindicat AMES valorem molt positivament aquests plantejaments perquè contempla tots els aspectes que incideixen en l'accés a la docència i en el seu exercici. Accés al Document publicat el 26/04/2013.

   "El discurs del Ministeri connecta amb el professorat". Accés a l'article de J. M. Moya director de la Revista Magisterio.

   El Gobierno negociará la publicación de los resultados de las evaluaciones con diferentes propuestas. Los padres tienen derecho a saber el rendimiento del colegio de sus hijos y las comunidades autónomas tienen la obligación de conocerlo”, dijo Wert. Acceso artículo en Magisnet 02/04/2013

   El Sindicat AMES explica en la revista "Magisterio" els beneficis de les avaluacions externes de la LOMCE davant la posició de CCOO i UGT. Accés a l'article

   Propuesta del Sindicato AMES al MECD sobre la enseñanza de la Religión y de los valores éticos. Accés a la propuesta.

   En defensa de la LOMCE. Carta oberta del Sindicat AMES a tot el professorat.

   El president del sindicat AMES demana que els alumnes que no superin l'avaluació final de Primària repeteixin el sisè abans d'accedir a l'ESO. Repetir sisè (La Vanguardia 20/06/2013) /// Repetir a Primària (El Periódico 19/06/2013).

   El ministre d'Educació diu que les proves externes ens permetran saber on estem i que hem de millorar. Accés a l'article

   En defensa de l'ensenyament del Dibuix a l'ESO i el Batxillerat per part del COLBACAT //// Documento de declaración de Principios Pedagógicos y Enmiendas al Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa"LOMCE"

   Tercera versió de l'avantprojecte de la LOMCE. És la que té data del 14 febrer de 2013. Accés al document. /// Tot sobre la LOMCE

   El ministre Wert proposa una reunió amb el Departament per consensuar l'aplicació de la sentència del TS sobre el dret dels alumnes que ho vulguin a utilitzar dues llengües vehiculars: el català i el castellà. Accés a la noticia a La Vanguardia del 27/02/2013 /// "Wert obre la porta a mantenir la immersió si és voluntària.". La vozdebarcelona.com(27/02/2013) /// "El TSJC obliga al Departament a establir dues llengües vehiculars pels alumnes que ho demanin.". La vozdebarcelona.com (26/02/2013).///

    

   TOT SOBRE LA LOMCE

   La LOMCE podrà disminuir el fracàs escolar. Participa en aquest interessant debat iniciat pel Grup "Profesores de Secundaria" en la xarxa Linkedin. Ja hi ha algunes intervencions dels nostres companys. Accés al debat (Cal donar-se d'alta en Linkedin, una xarxa especialitzada en temes professionals.).

   Entrevista al ministre José Ignacio Wert. Las cosas que dice (Rubalcaba) ..... se resumen en la filosofía de la comprensividad. Ya no las sostiene en el mundo prácticamente nadie. Accés a l'entrevista en la Razón el 24/02/2013.

   La LOMCE supera l'última reunió sectorial amb les Comunitats Autònomes i passarà al Consell d'Estat. Posteriorment anirà al Consell de Ministres i finalment al Congrés abans de l'estiu. Segurament no es començarà a aplicar fins el curs 2014/2015. En la reunió realitzada entre el MEC i els Consellers autonòmics, realitzada el passat 7 de febrer, es va tractar la memòria econòmica. Cal recordar que la Secundària és més cara perquè la FP bàsica es de 2 anys i no d'un any com passa amb els PQPI, i el 4t d'ESO presentarà dues modalitats. Van votar a favor 11 comunitats i en contra 5 comunitats (Catalunya, Andalusia, Astúries, Canàries i País Basc). Més informació a: Un grupo de trabajo entre Educación y CCAA estudiará los costes educativos. Magisterio 8 de febrero de 2013

   Escasa participació en la manifestació contra la LOMCE organitzada pel Sindicat d'Estudiants i el MUCE el passat dijous 7 de febrer de 2013. A Barcelona només van anar 200 persones, malgrat que més del 52% de l'alumnat no va anar a classe. És evident que l'aconseguir que molts alumnes no vagin a classe no vol dir que aquests alumnes estiguin contra una determinada cosa. Més informació a: Pincha la manifestación estudiantil por falta de asistencia. El País. 08/02/2013.

   El Consell General d'Estat va aprovar l'avantprojecte de la LOMCE. El Ministeri ha multiplicat per cinc el presupost inicialment previst. Més informació a: "El CGE rechaza devolver el borrador de la Ley Wert". ABC 24/01/2013 /// "El Govern destinarà 408 milions a la implantació de la LOMCE els tres primers anys" . El Periódico. 24/03/2013 .

   Reflexió sobre la LOMCE del Sindicat AMES publicada en la premsa. Accés a l'escrit. Va ser publicat en: "El Periódico" (19/12/12) i en el "Diari de Rubí" (21/12/12), La Veu de l'Anoia (21/12/2012), El diari del Segre (24/12/12), entre altres.

   Segon avantprojecte de la LOMCE presentat el 3 de desembre de 2012. Valorem positivament que el MEC hagi acceptat moltes de les nostres propostes i demanem que també accepti que l'avaluació externa final de Primària tingui valor acadèmic per promocionar a l'ESO, almenys la primera vegada.

   El Ministeri d'Educació ha informat que hi haurà una prova sobre la llengua cooficial a les avaluacions externes de final d'etapa. El passat 5 de desembre el MEC va publicar en la seva WEB una nota indicant que les llengues cooficials seran matèries avaluables en les avaluacions de final d'etapa i que el seu currículum, objectius, criteris d'avaluació, tractament horari i metodologia seran fixats exclusivament per les respectives Conselleries d'Ensenyament. Accés a la nota informativa.

   Valoració de l'avantprojecte de la LOMCE i resum del seu contingut realitzat pel Sindicat AMES (Un gran pás en la bona direcció).

   AMES demana al MEC que l'avaluació final de Primària tingui valor acadèmic d'accés a l'ESO. El 4 de desembre finalitzava el termini per a presentar esmenes Accés al document.

   El Ministeri mantindrà el Batxillerat d'Arts escèniques. A més, deixarà que siguin els centres quins decideixin l'oferta de matèries com Grec, Llatí, Tecnologia, etc. Valorem molt positivament que el Ministeri hagi acceptat les propostes que diferents col·lectius de professors els hem fet arribar. Ara cal veure com es concreta aquesta bona voluntat. Accés a la noticia en El Mundo 27/11/2012. (Es pot deixar un comentari).

   El Sindicat AMES ha demanat al MEC que mantingui l'estructura curricular actual del Batxillerat o que, al menys, mantingui el Batxillerat escènic i mantingui l'oferta actual de matèries de modalitat i d'optatives. També ha demanat que els alumnes de Primària que no superin l'avaluació final de Primària LOMC estiguin un any més a Primària. Accés al document presentat.

   Campanya a favor que els alumnes de Primària que no superin l'avaluació final de Primària LOMCE, no promocionin a l'ESO, sinó que estiguin un any més a Primària. Promocionar d'etapa a un alumne que no està preparat és el pitjor que es pot fer. Encara estem a temps d'evitar-ho. Cal enviar un correu a calidadeducacion@mecd.es amb, per exemple, el següent text: "Les pido que cambien el punto siete del anteproyecto de la LOMCE, que hace referencia a la modificación del Artículo 21, en el sentido de que los alumnos de Primaria que no superen por primera vez la evaluación externa final de Primaria y que no hayan repetido anteriormente ningún curso, deban permanecer un año más en la Educación Primaria. Esta es la mejor manera de ayudarlos y de establecer la cultura del esfuerzo también en la Primaria".

   Cartell anunciant la LOMCE en els centres. Accés al cartell.

   Estructura del futur Batxillerat LOMCE. Accés als quadres sobre les modalitats, vies i matèries. Les persones interessades en fer propostes ho poden fer directament a l'adreça: calidadeducacion@mecd.es del MECD. També poden enviar-les al Sindicat AMES a: ames@ames-fps.com

   Millores curriculars en la LOMCE. Bones noticies en temes curriculars ja que el MECD ha acceptat incloure en la LOMCE moltes de les propostes que algunes entitats havíem fet. Per exemple, a 1r d'ESO només s'impartirà "Biologia i Geologia", a 2n d'ESO només s'impartirà "Física i Química", i a 3r d'ESO la "Biologia i la Geologia" i la "Física i Química" seran dues matèries diferents, en 3r i 4t d'ESO hi haurà dos tipus de matemàtiques, les "Matemàtiques acadèmiques" a les "Matemàtiques aplicades", en 1r de Batxillerat es tornarà a fer "Filosofia" i en 2n es farà "Història de la Filosofia", en Primària l'àrea "Coneixement del medi natural, social i cultural" es desdoblarà en dues àrees: "Ciències de la naturalesa" i "Ciències socials".

   Avantprojecte de la futura Llei Orgànica de la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE).

   1. Text oficial de l'avantprojecte.
   2. Resum en la WEB del MEC
   3. Resum en premsa

    

   La Comunitat de Madrid recolzarà l'establiment de proves externes al final de Primària, ESO i Batxillera. Accés a la noticia

   WEB del Ministeri d'Educació on es presenta l'avantprojecte de la reforma educativa. Hi ha una adreça per enviar comentaris i fer aportacions. Accés al Document en la WEB del MECD

   La reforma educativa. Article en el diari "El Punt. Avui" (20/07/2012) del president del Sindicat AMES explicant les avantatges de les proves externes. Accés

   En el Consell de Ministres del divendres 21 de setembre està previst anunciar l'esborrany de l'avantprojecte de la LOMCE. En el Sindicat AMES farem una valoració que es farà pública la setmana següent. A continuació 3 articles sobre les últimes noticies sobre el tema:

   La reforma del ministre José Ignacio Wert. Aquesta reforma estableix una prova externa al final de la Primària per poder accedir a l'ESO, una altre desprès de l'ESO amb dues modalitats segons es vulgui accedir al Batxillerat o a la FP i una altre al final de Batxillerat que substituirà a les actuals PAU. El Sindicat AMES acull amb gran satisfacció aquestes mesures, perquè són les necessàries per recuperar la cultura de l'esforç en l'alumnat, per retornar la il·lusió professional al professorat i per garantir a les famílies una informació contínua i objectiva.

   Información detallada de la reforma planteada y valoración del Sindicato AMES

   Recull de premsa sobre la reforma educativa del ministre Wert

   Noticies anteriors sobre la reforma educativa del ministre Wert

    

   La comissió de Ciències del Sindicat AMES ha lliurat les seves propostes a la Secretaria d'Estat d'Educació, Montserrat Gomendio.
   Propostes del Sindicat AMES a la Secretaria d'Estat d'Educació, Montserrat Gomendio
   Accés a les propostes presentades al Ministeri d'Educació el passat dimarts 5 de juny de 2012 /// Acceso a la versión en castellano
   Entrevista al president del Sindicat AMES en la revista Magisterio. Per millorar la situació actual proposa una revàlida en Primària i una altre a l'ESO amb tres modalitats.

   Segons la modalitat superada l'alumnat podria accedir al Batxillerat, a la FP o només al món laboral amb títol d'ESO. Accés a l'entrevista (23/05/2012). Podeu enviar la vostra opinió a: ames@ames-fps.com

   La reforma de la ESO que propone el Sindicato AMES al Ministerio de Educación. Artículo publicado en HReporter.org. Se pueden dejar comentarios.

   PARTICIPA EN EL DEBAT: COM ES PODRIA ACABAR AMB L'ESTRATÈGIA DE MOLTS CENTRES DE REGALAR ALGUNS TÍTOLS D'ESO? Participa en aquest debat telemàtic proposat per AMES a nivell de tota Espanya en la xarxa de professionals Linkedin en el grup "Profesionales de la Enseñanza". Es tracta d'aportar idees sobre com es podria acabar amb aquesta estratègia. Accés a tota la informació.

   El Govern de Baleares anuncia una prueba autonómica al finalizar 4º de ESO. Accés a la informació del 24/04/2012.

   Valoració del Sindicat AMES de la reducció de la despesa pública en educació per part del Govern d'Espanya. Accés al comunicat

   Declaracions del president del Sindicat AMES publicades en el diari ABC a favor d'establir una revàlida d'ESO amb tres nivells diferents de dificultat. Accés a l'article del 11/04/2012

   Educación rechaza la obtención del título de ESO con suspensos. El Ministerio de Educación revisará las condiciones en que los alumnos obtienen el título académico al terminar la Educación Secundaria
   Obligatoria, ya que la legislación actual lo permite hasta con tres suspensos. Acceso a la noticia en Magisnet.com

   "AMES propone hacer una reválida en 4º de la ESO que condicione el paso a Bachillerato y FP". Accés a l'article publicat a Magisterio. Es pot deixar un comentari. /// Aquesta proposta ha estat publicada també en altres diaris com La Vanguardia 15/04/2012 i El Periódico 15/04/2012.

   El ministro Wert a favor de establecer pruebas externes al final de la ESO. "Hablamos de pruebas censales que afecten a todos los alumnos de todos los centros. Y con un cierto nivel de agregación nacional. No puede ser que unas autonomías tengan un nivel de exigencia y otras tengan otro" (La Verdad 12/02/2012). //// "El ministro de Educación, está dispuesto a establecer pruebas externas, No controladas por el centro, objetivas y realmente aptas para crear referencias más sistemáticas y eficientes de lo que han sido las pruebas de selectividad" (ABC 12/02/2012). //// "El ministro de Educación apuesta por implantar un sistema de pruebas censales para potenciar la excelencia. Para medir ese rendimiento el ministro reclama pruebas externas" (Diario Vasco 12/02/2012).

   Proposta al MECD del Sindicat AMES davant les complicacions derivades de l'establiment del Batxillerat de 3 anys. Accés a la proposta del Sindicat AMES. Per enviar opinions sobre aquesta proposta cal escriure a ames@ames-fps.com

   Las patronales de la enseñanza y los sindicatos independientes piden al ministro de Educación que replantee su reforma del Bachillerato de 3 años. Se trata de potenciar el papel de las familias y en que haya pruebas objetivas externas que digan cuáles son los centros que sacan buenas notas y cuáles malas (ABC 13/03/2012).

   El ministro Wert ha dicho que hay que aumentar la tasa de alumnos excelentes y mejorar la elección de los itinerarios educativos. Acceso a sus declaraciones en Magisterio 2/03/2012. Se puede dejar la opinión personal en dicha WEB

   El portavoz de educación del PSOE propone quitar el título de la ESO, en vez de ampliar el Bachillerato, porque nuestro sistema educativo es durísimo. Acceso a sus declaraciones. AMES considera que se ha de hacer justo lo contrario, es decir establecer una prueba externa cuya superación sea necesaria para empezar el Bachillerato o la FP.

   Proves externes de 4t d'ESO. Tota la informació (El Periódico). Valoració d'AMES. Per a què aquests exàmens aportin una millora significativa del nostre sistema educatiu, els resultats haurien d'influir com a mínim en el 50% de la qualificació final de 4t d'ESO, haurien d'entrar totes les matèries i els resultats dels centres haurien de ser públics, perquè les famílies poguessin consultar-los abans de matricular als seus fills. D'aquesta forma aquests exàmens serien un gran estímul pels alumnes, pels seus professors, que indirectament també són avaluats, i els centres que regalen notes es veurien obligats a deixar de fer-ho.

   Participa ara en la millora real de l'ensenyament. Simplement cal que enviïs una carta al Director de qualsevol diari, sobre la necessitat d'establir proves externes als alumnes al final de la Primària i al final de l'ESO, com les que ja es fan per entrar a la Universitat. Aquí tens informació sobre les grans avantatges que comportarien les proves externes. El Ministeri està elaborant canvis en el nostres sistema educatiu i, per tant, ara és el millor moment per aconseguir-ho.

   "Pruebas externas al final de la ESO". Article del President d'AMES sobre els canvis anunciats pel ministre José Ignacio Wert publicat el passat 3 de febrer de 2012 a La Gaceta. Accés a l'article.

   Articles sobre la informació que el ministre José Ignacio Wert va donar en la Comissió d'Educació del Congrès dels Diputats el passat 31 de gener de 2012.

   Necessitat d'establir una avaluació externa al final de la futura ESO de 3 anys i valoració positiva del Batxillerat de 3 anys. Comentaris del president del Sindicat AMES publicades el 27/01/2012 (en català) -- (en castellano) //// Vota a favor o en contra del que es diu en aquest article a la WEB de "El periódico"

   El bachillerato del PP de tres cursos no se impartirá antes del 2013-2014. Accés a la noticia. Es vot votar i es pot deixar un comentari.

   El Colegio de Eméritos a favor de los exámenes externos. Un importante estudio del Colegio de eméritos propone realizar exámenes externos con validez en el historial académico, realizados por el Estado y las comunidades autónomas, para incentivar y motivar a los estudiantes a superarse. Acceso al documento.

   Los alumnos de ESO tendrán más horas de matemáticas y menos optativas. Los alumnos de 2.º y 4.º de ESO tendrán una hora más de matemáticas a la semana, pasando de tres a cuatro horas. En 1.º y 3.º se seguirán impartiendo tres horas a la semana.De primer a tercer curso habrá dos horas semanales dedicadas a materias optativas. Sólo se podrán impartir las optativas que cuenten con más de diez estudiantes. Accés a la informació a La Vanguardia del 26/01/12.

   Valoració del Sindicat AMES dels primers canvis que el PP pensa fer a l'ensenyament Primari i Secundari. Van en la bona direcció però han d'anar acompanyats de proves externes al final d'etapa amb valor acadèmic i d'un "MIR educatiu" per accedir a la professió docent. Accés a la valoració detallada del Sindicat AMES.

   El 4t d'ESO no canviarà el proper curs 2012/2013. En breu el Ministeri deixarà en suspens el Decret de Modificació del 4t d'ESO del ministre Gabilondo. En breu el Ministre Wert presentarà en el Congrés la modificació de la LOE que pensa fer el PP. Aquesta precisarà un parell d'anys de tràmits parlamentaris abans de fer-se efectiva en els centres. Valoració del Sindicat AMES sobre els canvis anunciats.

   El actual 4º de ESO será el primer curso de un Bachillerato de dos vías. La ESO tendrá una duración de tres cursos pero se mantiene la enseñanza obligatoria hasta los 16 años o más, por lo que los alumnos deben iniciar alguna de las vías posteriores, lo que hace más fácil que también la acaben. Accéso a toda la información.

   Proves externes d'avaluació de 4t d'ESO 2012. Es faran el 15 i 16 de febrer de 2012. Accés a la WEB del Departament. //// A cada unitat territorial s'agafaran docents per aplicar aquestes proves i, si s'escau, per a corregir-les. Rebran una compensació econòmica //// Accés a la RESOLUCIÓ ENS/2780/2011, de 16 de novembre, per la qual s'estableix la prova d'avaluació de quart curs de l'ESO (DOGC 30/11/2011).

   Resum elaborat per AMES

   El programa electoral del PP sobre educació a les eleccions de l'any 2011. Accés

   El Govern canviarà la llei perquè tots els docents siguin autoritat pública. Accés a la noticia /// Anàlisi de la situació i canvis indispensables proposats per AMES .

   Les notes finals a l’ESO. Comunicat del Sindicat AMES sobre el que està passant a les avaluacions finals de l'ESO. //// Accés a la seva publicació a La Vanguardia del 28 de juny. Es pot afegir un comentari personal. //// Accés a la seva publicació en El Periódico. Es pot afegir un comentario //// Quants més comentaris es deixin tant millor. Moltes gràcies. AMES

   Panorama de la educación
   Indicadores de la OCDE 2011

   Accés a l'informe espanyol en PDF

   Per què és convenient substituir les actuals PAU per una Prova General de Batxillerat (PGB)? El sindicat AMES es manifesta a favor d'aquest canvi. Accés a la informació.

   Dos catedràtics d'institut seran els responsables del Ministeri de millorar l'ensenyament Primari i Secundari. El ministre José Ignacio Wert anomena a un catedràtics d'institut, Xavier Gisbert, responsable de l'ensenyament primari i secundari, i proposarà a un altre catedràtic d'institut, Francisco López, presidente del Consejo Escolar de Estado. Accés a la informació.

   José Ignacio Wert. Ministro de Educación, Cultura y Deporte. Acceso a un artículo sobre su actividad profesional.