El Sindicat AMES manifesta el seu desacord respecte a les concentracions del 25 i la inassistència a classes del 26 d'octubre

Concentracions a favor de l'adoctrinament polític partidista als centres educatius

Cada dia són més les denuncies que ens arriben a nosaltres i als mitjans de comunicació, sobre casos d'adoctrinament polític partidista de nens i d'adolescents a les aules. Això no vol dir que tots els professors i tots els llibres ho facin, sinó que hi ha alguns que sí ho fan.

Es considera adoctrinament escolar polític partidista l'aprofitament de l'estada dels alumnes en un centre educatiu, per a la transmissió d'uns valors o unes idees que només són compartides i defensades per uns determinats partits polítics i unes determinades entitats. És a dir que no són els valors i les idees compartides per tots els ciutadans, que són les recollides en les nostres lleis bàsiques, que en Catalunya són la Constitució i l'Estatut.

Aquest tipus d'adoctrinament és mes greu quan més petit és l'alumne, especialment quan, per la seva edat, no té la capacitat de diferenciar el que és l'opinió d'una persona, del com són les coses en realitat. Per això en els centres escolars no ha d'haver banderes, símbols, manifests, informacions o propagandes exclusives de partits polítics o entitats afins. Només han de ser aquells símbols que representen i corresponen a l'estructura i institucions comunes a tots els ciutadans. Els centres educatius no han de ser utilitzats per part dels partits polítics per a generar futurs votants de les seves idees.

L'adoctrinament polític partidista dels escolars és condemnable i, si és freqüent i, en el mateix sentit, és revelador d'una societat de pensament únic. Lamentem que les entitats que constitueixen el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) no només no estiguin interessades en evitar l'adoctrinament, sinó que inclús hagin convocat concentracions davant dels ajuntaments el proper dimecres 25 d'octubre. Amb això en lloc de ser part de la solució es converteixen en part del problema.

Lamentem també que un dels sindicats que formen part d'aquesta plataforma hagin manifestat que "no reconeixeran com a interlocutors vàlids a aquelles persones que no siguin representants de la legitimitat popular, i fan una crida a la comunitat educativa a la resistència contra les imposicions d'un Estat que, a partir de la pedagogia dels fets, ja no pot considerar-se com a democràtic.". No acceptar les lleis ni les institucions d'un Estat democràtic, a part de portar-nos a la destrucció de la democràcia, invalida a aquests grups i a aquestes entitats a dedicar-se a l'ensenyament i a l'educació dels nostres joves.

Lamentem també que una altre entitat del MUCE, el Sindicat d'Estudiants, hagi convocat una manifestació el dijous 26 a les 12h sota el lema "vaga general estudiantil contra la repressió franquista" acompanyat de les fotografies de Franco, Rajoy y el rei Felipe VI. És una burda manipulació de la realitat, doncs el president Rajoy ha estat triat democràticament i el rei Felip VI és el rei d'una monarquia parlamentaria i no d'una monarquia absoluta. És aquest sindicat el que està intentant enganyar a tots els estudiants, especialment als més joves, i el que se situa fora de la democràcia, al no acceptar els càrrecs elegits democràticament.

Finalment volem dir que, encara que és legal que els alumnes de 14 o més anys puguin decidir fer una inassistència a classes (les vagues només les poden fer els treballadors, no els alumnes), perquè així ho estableix la llei (Decret 39/2008, de 4 d'abril), no ens sembla correcta perquè a aquestes edats és molt difícil decidir anar a classes i no a una manifestació. La nostra opinió és que fins el Batxillerat o la FP l'alumnat no hauria de tenir aquesta competència.

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com