El pla d'inici de curs del Conseller Bargalló és una greu imprudència

Accés a aques document en format PDF

Sindicat AMES
https://www.ames-fps.com

El pla d'inici del curs 20/21 anunciat pel Conseller Josep Bargalló als mitjans de comunicació el passat dilluns 29 de juny ha sorprès a tothom: directors, professorat i pares d'alumnes. Consisteix en 100% de presencialitat, és a dir que tornen als centres tots els alumnes en totes les etapes, sense necessitat de portar mascaretes ni de guardar les distàncies, dues coses que sí cal fer al carrer, sense desdoblaments de grups, que cal recordar que les ratios màximes són de 27 alumnes per aula a Infantil i Primària, de 33 a ESO i de fins 45 a Batxillerat, i tot això sense fer la prova PCR i la prova d'antígens al professorat per saber quins són portadors asintomàtics i quins ja són immunes i, per tant, sí poden anar a treballar sense perill per a ells i pels altres.

Les úniques mesures d'ajuda són la contractació de 5000 persones de recolzament, que no són necessàriament docents, la qual cosa significa poc més d'una persona per centre, el desdoblament d'algun grup, i el fer grups estables, és a dir cada professor només amb els seus alumnes, la qual cosa no es pot fer ni a ESO, ni a Batxillerat, ni a FP, perquè hi ha moltes matèries diferents, cadascuna amb el seu professor especialista. El senyor Josep Bargalló és docent i, per tant, sap que algunes coses de les que ha dit no es poden fer, i la consellera de Salut, la senyora Alba Vergés, que li ha recolzat en aquest pla, sap que ni els metges, ni els epidemiòlegs ni els viròlegs coneixen prou com es comporta aquest virus, ni com es comportarà aquests propers mesos de setembre i octubre, per tant és una greu imprudència apostar per la immunitat de grup, arriscant la vida del professorat, sobre tot dels majors de 55 anys i des que tenen malalties cròniques, i també dels alumnes. Si es produeixen rebrots i morts, que esperem que no sigui el cas, tot això els pot comportar greus responsabilitats judicials.

Hi ha una altre forma de fer les coses, una forma basada en el principi de precaució, que és prendre el màxim de mesures per a evitar els contagis. Atès que el virus SARS-CoV-2 és més perillós per als adults, cal fer la prova PCR i la prova d'antígens a tot el professorat i a tots els adults que treballen en un centre educatiu abans de que comencin el proper curs. En quant a l'alumnat cal diferenciar les etapes d'Infantil i Primària (de 0 a 11 anys) de l'etapa de Secundària (de 12 a 17 anys).

A la Secundària (ESO, Batxillerat i FP) com els alumnes ja tenen una edat en què poden estar sols a casa, sobre tot a partir de 3r d'ESO, el proper setembre podrien alternar un dia de presencialitat en el centre amb dos dies d'ensenyament telemàtic, una modalitat que en la majoria dels alumnes ha funcionat molt bé aquest últim trimestre, arribant a uns rendiment acadèmics més alts que en anys anteriors, i amb l'avantatja que ara ja tot l'alumnat disposa del seu ordinador. A mesura que hi hagi prou alumnes i professors que donin positius en el test d'anticossos, és a dir que siguin immunes, ja es podrien augmentar el nombre de classes presencials.

A la Infantil i Primària, com els nens no es poden deixar sols a casa, s'hauria de començar amb professors que siguin immunes i continuar amb la resta de forma gradual, els quals, fins que no s'hagin fet el test d'anticossos, haurien d'utilitzar sempre mascaretes i mantenir els dos metres de distància respecte als nens a l'aula i al pati. Per aconseguir-ho es podrien utilitzar el gimnàs, la sala d'actes i fins i tot les aules d'ESO i de Batxillerat si es tracta d'un centre que tingui aquestes etapes. A més, cada dia, a l'arribar a l'escola, s'hauria de controlar la temperatura de cada alumne i aquest s'hauria de rentar les mans amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic. El material personal de cada alumne, com llibres, llibretes i llapis, no s'hauria de compartir amb altres alumnes. Cal pensar que aquests nens poden viure amb persones grans o de salut delicada a casa seva

La transició fins a una situació d'immunitat de grup, és a dir d'aproximadament un 70% de ciutadans immunes, que és el millor objectiu final, ha de ser un procés lent i prudent, que s'ha d'iniciar ja aquest estiu amb les activitats pels nens i adolescents.

30 de juny de 2020

Sindicat AMES
https://www.ames-fps.com