El model de preinscripció del curs 2018/2019 no permetrà triar l'opció lingüística

Comunicat del Sindicat AMES sobre la decisió del Conseller d'Ensenyament en funcions, de mantenir la immersió obligatòria en català pels alumnes castellanoparlants. Publicat a ABC 06/04/2018

El dimecres 11 d'abril la Conselleria d'Ensenyament de Catalunya, que en virtut de l'aplicació de l'article 155 està presidida pel ministre d'educació d'Espanya, el senyor Íñigo Méndez Vigo, ha anunciat que el model de preinscripció escolar per al curs 2018/2019 continuarà sense permetre triar entre l'actual model d'immersió lingüística en català i el model bilingüe, en el què el castellà, juntament amb el català, també es podria utilitzar com a llengua vehicular.

És inadmissible que hagi estat el ministre d'educació d'Espanya, el senyor Méndez Vigo, el que, des de Madrid, hagi decidit imposar la immersió obligatòria en català a tots els fills dels catalans castellanoparlants que volen que els seus fills siguin escolaritzats utilitzant tant el català com el castellà. Convé ressaltar que l'ensenyament de totes les matèries en català és un model que dificulta l'aprenentatge només als catalans castellanoparlants, perquè pels alumnes catalanoparlants no és un model d'immersió, sinó d'ensenyament en la seva llengua materna. D'aquí les diferències en les qualificacions.

Dues són les raons que ha donat el senyor Méndez Vigo per justificar la seva decisió: la sentència de Tribunal Constitucional (TC) del passat 20 de febrer i l'obligació de respectar la llei d'educació de Catalunya (LEC). La primera és una simple excusa, perquè el que el TC va considerar inconstitucional és que es pogués descomptar, de la partida que l'Estat dóna a l'Administració autonòmica, el cost de l'escolarització en un centre privat d'aquells alumnes que, volent que en el seu ensenyament s'utilitzaran les dues llengües cooficials, l'Administració autonòmica no l'hi havia permès, en no oferir-los cap centre públic o concertat on fer-ho. Res doncs va anul·lar el TC sobre el dret dels alumnes a poder utilitzar també el castellà a les aules.

Respecte a l'obligat respecte a la Llei d'Educació de Catalunya (2009) cal assenyalar que en el seu Article 11.1 simplement diu: "El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu". És evident que si el legislador va posar "normalment", va ser perquè el TC no la considerés inconstitucional, perquè si no, hagués posat "obligatòriament", que presumiblement era la seva intenció. Això mateix permet ara, a l'actual Conseller d'Ensenyament de Catalunya, considerar que impartir en castellà un mínim d'un 25% de les hores de classe no és en absolut contravenir la LEC, perquè no és oposar-se a que el català segueixi sent la llengua "normalment" utilitzada com a llengua vehicular. No voler fer-ho, és una decisió que els catalans castellanoparlants no oblidaran en les pròximes eleccions.

Ningú dubta que s'han de respectar les lleis autonòmiques, però amb més obligació s'han de respectar les lleis generals de l'Estat, com és la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), la llei que el Partit Popular va aprovar el 2013 , que en la disposició addicional trenta-vuitena apartat 4.c diu, que si bé les administracions poden establir models d'immersió, això, només ho poden fer si garanteixen a tots els ciutadans "una oferta docent sostinguda amb fons públics en què el castellà sigui utilitzat com a llengua vehicular en una proporció raonable. ". Paràgraf que no va ser anul·lat pel TC en la seva sentència del passat 20 de febrer.

L'anunci per part del ministeri de dir que s'està treballant perquè el PP català presenti una proposició de llei, que aquesta tiri endavant i que així es modifiqui l'ordenament educatiu a Catalunya, és una cosa impossible que no passarà mai, és una barroera estratègia per poder dir: "ho vam intentar però no ens van deixar", és fer-li fer el ridícul al Partit Popular de Catalunya.

Només hi ha una solució per millorar l'ensenyament de tots els alumnes de Catalunya, que és ordenar a tots els centres d'ensenyament que, de cara al curs 2018/2019, modifiquin els seus projectes lingüístics per tal de complir el model de conjunció lingüística vigent a Catalunya , segons el qual, el castellà també ha de ser llengua vehicular en una proporció raonable, no menor al 25% de les hores de classe, el que vol dir fer en castellà la "Llengua i literatura castellana" i dos matèries més.

Catalunya, 6 d'abril de 2018

Antonio Jimeno
President del Sindicat AMES
www.ames-fps.com


DESDE LA SOL·LICITUD D'AMES EL 2 DE FEBRER FINS LA NEGATIVA DEL MINISTRE EL 4 D'ABRIL

El Sindicat AMES va demanar al Departament d'Ensenyament, el passat 2 de febrer de 2018, que el model de preinscripció del curs 2018/2019 permetés trianr entre el model d'immersió en català i el model de poder utilitzar, a més del català, també el castellà com a llengua vehicular. La sol·licitud va tenir un gran eco mediàtic. Per exemple:

El Sindicat AMES va iniciar, juntament amb altres entitats i afectats, una recollida de signatures en Change.org "Que el castellano también se pueda elegir como lengua vehicular en la enseñanza", recollint més de 30.000 signatures i va publicar tres articles explicant les raons legals i didàctiques d'aquesta sol·licitud i per què la sentència del TC del 20 de febrer de 2018 no afecta el dret de l'alumnat a utilitzar també el castellà a les aules:

Inexplicablement, el 4 d'abril, el Departament d'Ensenyament va anunciar que al model de preinscripció escolar per al curs 2018/2019 no hi hauria la possibilitat de triar entre el model d'immersió en català i el model bilingüe, on el castellà també es podria utilitzar com a llengua vehicular (WEB del Departament sobre preinscripció) , i es va publicar en el DOGC la RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes. Es pot consultar més informació a:

  • La preinscripció escolar arrenca a Catalunya sense casella lingüística. El País 04/04/2018
  • El Gobierno renuncia a la casilla lingüística para reforzar el castellano en Cataluña ABC 04/04/2018
  • El Gobierno da por perdida la batalla de la lengua en las escuelas catalanas. La Vanguardia 05/04/2018

Des del Sindicat AMES, seguint l'objectiu de millorar l'ensenyament de tot l'alumnat de Catalunya, tant dels catalanoparlants com dels castellanoparlants, procedirem a demanar pel proper curs 2018/2019, el compliment del model de conjunció lingüística vigent a Catalunya, segons el qual, el castellà també ha de ser llengua vehicular en una proporció raonable, no menor al 25% de les hores de classe, en tots els centres educatius de Catalunya. No descartem la convocatòria d'una manifestació pública demanant aquesta millora.

Catalunya, 5 d'abril de 2018

Sindicat AMES
(Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com