Protocol d'actuació quan es rep una ordre que no ens sembla legal

1.- Introducció

El passat mes de febrer l'exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau, va declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que la Generalitat va parar els treballs sobre la consulta un cop la va suspendre el Constitucional i que, a partir d'aquí, es van encarregar de la votació els voluntaris . L'exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, va al·legar que els "voluntaris" van ser l'"ànima" de la consulta sobiranista del 9N de 2014 i van ser ells els que "van fer possible" el procés participatiu, i no la Generalitat, que l'havia deixat "a les seves mans ". L'expresident Artur Mas va dir que "a partir que el Tribunal Constitucional prohibís el referèndum el 4 de novembre, tot el procés va quedar en mans de voluntaris, que van ser els que van portar a terme la consulta. Davant el Tribunal Suprem, Francesc Homs va declarar que, finalment, va ser la feina dels voluntaris el que va possibilitar la celebració del 9-N. "El compromís dels voluntaris és el que va permetre el procés participatiu".

2.- Conclusions

La conclusió de tot l'anterior és que si el TSJC i el TS accepten les declaracions anteriors, es demostraria que van ser els voluntaris i no ells, els que van incomplir la prohibició del TC. Això implica que, per exemple, que els directors dels centres educatius, al no tenir cap ordre escrita, serien els que haurien d'assumir les responsabilitats penals per desobeir una prohibició del TC, que en el cas dels funcionaris comporta penes de suspensió d'ocupació i sou. (Nota sobre la propietat i l'ús legal dels centres educatius i sobre la responsabilitat dels directors).

Una situació similar es pot produir si finalment el Govern de la Generalitat convoca un referèndum utilitzant de nou els centres educatius i el TC ho prohibeix.

3.- Protocol d'actuació

A continuació s'exposa un protocol d'actuació per a tots els treballadors en centres educatius afectats, siguin o no funcionaris:

1.- En el cas de rebre una ordre que s'entengui que pugui ser il·legal, s'ha de demanar que aquesta ordre es lliuri per escrit i signada per la persona que la dóna, per tenir constància escrita d'ella.

2.- Informar a l'inspector del centre de l'ordre rebuda i lliurar, en el registre de la inspecció, un escrit explicatiu, adjuntant una fotocòpia de la mateixa. Per a això pot utilitzar-se el model adjunt. Amb això es pretén salvaguardar la responsabilitat davant les conseqüències legals del seu compliment.

3.- Si el superior jeràrquic persisteix en el compliment de l'ordre, s'ha de presentar en el registre del propi centre, un escrit en el qual es deixa constància de la il·legalitat de l'ordre rebuda. Es recomana informar a l'advocat del sindicat, o un altre advocat, per a rebre assessorament legal i professional.

4.- En el cas que l'ordre rebuda sigui manifestament il·legal, l'afectat té el dret i l'obligació de no acatar l'ordre i de posar-ho en coneixement de l'Alta Inspecció de l'Estat (carrer Bergara , 12. Barcelona, a prop de la plaça Catalunya), mitjançant l'entrada en el seu registre del mateix escrit explicatiu esmentat en el punt "2", adjuntant també una fotocòpia de l'ordre rebuda.

5.- Si es considera que es pugui incórrer en una situació il·lícita amb conseqüències penals, es recomana posar una denúncia davant la Policia, la Fiscalia o un altre òrgan judicial.

Sindicat AMES