Principals canvis en el protocol Covid-19 a data 11 de gener de 2022 respecte a la versió de 3 de setembre de 2021

Seguiment diari de nous casos per localitats (WEB del Departament)

Gestió de quarantenes i test antigènic ràpid (TAR) en l’entorn escolar. Normativa anterior de quarentenes de 10 dies. (Veure quadre següen)

Gestió de quarantenes i test antigènic ràpid (TAR) en l’entorn escolar. Normativa del 9 de gener de 2022. (Veure quadre següent)

En cas de 4 casos o menys els no immunitzats d'Infantil i Primaria no han de fer quarentena i els no immunitzats de Secundaria, educació especial i el professorat sí.

Qualsevol dels símptomes inclosos al requadre és compatible amb covid-19. Per aquest motiu, davant d'un símptoma de nova aparició, encara que es presenti de forma aïllada, l'alumne o alumna i/o el o la professional del centre educatiu s'ha de quedar a casa i establir contacte telefònic o a través de La Meva Salut amb el centre d'atenció primària en espera de rebre indicacions:

 • Febre o febrícula > 37,5 ºC
 • Tos
 • Dificultat per respirar
 • Mal de coll
 • Refredat nasal
 • Cansament
 • Dolors musculars
 • Mal de cap
 • Mal de panxa
 • Vòmits
 • Diarrea
 • Pèrdua d'olfacte o gust (infants
  grans i adolescents

En relació amb la gestió dels contactes estrets, es consideren immunitzades les persones que han rebut la pauta de vacunació completa (14 dies després d'haver rebut la darrera dosi) i/o les que han passat la malaltia (amb prova diagnòstica que ho confirmi) en els darrers 90 dies (3 mesos).

Les persones immunitzades estan exemptes de fer quarantena, però cal que
disminueixin la seva interacció social i que estiguin amatents a l'aparició de qualsevol dels símptomes esmentats. Si n'apareix algun, cal que es quedin a casa i que es posin en contacte telefònic o a través de La Meva Salut amb el seu centre d'atenció primària.

Se suprimeix la indicació de quarantena en l'alumnat d'educació infantil i
d'educació primària immunitzat i no immunitzat quan hi hagi casos positius esporàdics en el GCE
(4 o menys). Quan hi hagi 5 casos positius o més (o el 20 % o més de positius) al GCE en un període de 7 dies s'indicarà quarantena als infants no immunitzats del GCE.

L'alumnat d'educació primària (immunitzat i no immunitzat) i l'alumnat immunitzat dels centres d'educació especial (a partir de 6 anys), s'incorpora al circuit B (Test Antigen Ràpid (TAR) a la farmàcia) quan hi hagi un cas positiu al GCE. Cal que es faci el TAR entre els dies 0 i 1, un cop es notifiqui el cas positiu.

L'alumnat i els professionals que hagin estat positius per covid en els darrers 3 mesos no s'han de fer TAR i poden continuar anant al centre educatiu amb normalitat.

El període de quarantena (per contacte estret) i el període d'aïllament (per positivitat) en persones asimptomàtiques o amb símptomes lleus passen de 10 a 7 dies.

(1) Gestió de casos de covid-19 als centres educatius. Curs 2021-2022. 11 de gener de 2022 (PDF)

(2) Gestió de casos de covid-19 als centres educatius. Curs 2021-2022. 3 de setembre de 2021