En defensa de les avaluacions externes de competències bàsiques al final de la Primària

Aquesta setmana, concretament el 8, 9 i 10 de maig, s'han fet les proves externes de competències bàsiques de 6è de Primària. Des del Sindicat AMES volem donar suport a aquestes proves davant de les crítiques que algunes entitats han fet. Són les que sempre estan en contra de la cultura de l'esforç, del dret de les famílies a saber el nivell real assolit pels seus fills, a que l'Estat els garanteixi la qualitat del centre educatiu a on els porten i de la llibertat de les famílies a triar el centre que vulguin.

Els beneficis que aporten les proves de competències bàsiques de 6è de Primària són:

1.- L'exigència de passar aquestes proves és un estímul pels alumnes per aprendre més i pels mestres per ensenyar-los millor.

2.- Són un referent pels mestres per saber que cal ensenyar i com cal ensenyar-lo

3.- Permeten a l'Administració educativa, a les direccions del centres i a tot els mestres saber les tendències en quant a qualitat educativa, en tots els centres, any darrera any. Això permet detectar on s'estan produint les millores més significatives, així com prendre mesures abans que el problemes creixin massa.

4.- Permeten assegurar a les famílies que el centre a on porten els seus fills està fent les coses ben fetes i, per tant, poden estar tranquils.

5.- Permeten donar un reconeixement, encara que només sigui a nivell intern del centre, de la qualitat de la tasca del professor. Aquest reconeixement és molt important, perquè a vegades unes notes altes no reflecteixen que el mestre que les ha posat ensenyi millor que un que les posa més baixes.

6.- Permeten detectar els alumnes professorat s alumnes hagin aprés més que no és amb el a la tasca docent el voluntarisme del docent és molt important i perquè no sempre que el profe

Aquests beneficis encara serien més significatius si:

1.- En el cas que un alumne no estigués prou preparat per accedir a l'ESO, es recomanés repetir sisè de Primària. Molts dels problemes detectats a l'ESO provenen d'alumnes de 6è de Primària no prou preparats.

2.- A la prova de 6è de Primària entressin totes les matèries. En aquest cas l'exigència d'obtenir unes bones qualificacions s'estendria a totes les matèries.

3.- Es fessin quartils dels centres (A, B, C i D) en funció dels resultats i aquesta informació es facilités a les famílies. Elles tenen dret a saber quin nivell de resultats acadèmics, dels quatre abans esmentats, presenta cada un dels centre de la seva zona. Un mínim de competència entre els centres és bo, mentre que l'absència total de competència no ajuda a millorar sinó tot el contrari. Aquests nivells A, B, C i D serien diferents en zones amb nivells socioeconòmics diferents.

Finalment volem destacar que el que demanen les entitats contràries a la cultura de l'esforç i a la transparència del sistema, sempre és el mateix: més diners per a l'ensenyament, és a dir també per a elles. Cal dir que l'ensenyament no es millora no més amb diners, cal que hagin canvis en el sistema educatiu en la línia abans esmentada, com per exemple, continuant amb les avaluacions externes al final de la Primària.

Sindicat AMES
www.ames-fps.com
ames@ames-fps.com