Qui som?

 

Som el sindicat de professors AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari). Vam néixer l'any 1999 degut la situació de desmoralització del professorat de Secundària, davant la lamentable situació que es va començar a viure als centres educatius des de que el PSOE va aprovar la LOGSE, l'any 1990, i la manca de reacció dels sindicats existents.

Per aquest motiu, a més de defensar al professorat en els temes laborals (sous, jubilacions, horaris, càrrecs, vies de promoció, trasllats, etc.), el nostre objectiu és recuperar la professió docent, és a dir la d'ensenyar continguts i, a través d'aquest ensenyament, també poder educar. En això últim ens diferenciem de molts altres sindicats, que només es preocupen del temes laborals, sense donar cap importància a si el sistema educatiu permet o no permet poder ensenyar eficaçment a l'alumnat.

Per a recuperar la professió docent cal disposar d'un sistema educatiu que realment permeti preparar als alumnes per a la seva vida d'adult, que ho faci sigui quina sigui la seva capacitat per aprendre, que estimuli la cultura de l'esforç i que eviti el frau a l'alumnat, a les seves famílies i a tota la societat, donant unes qualificacions arbitraries per aparentar un fals èxit acadèmic.

Per aconseguir un sistema educatiu eficaç la nostra proposta és:

1. Establir proves externes (revàlides) al final de la Primària, al final de l'ESO, al final del Batxillerat i al final de l'FP.

  • La prova final de Primària. Dependria de la Conselleria d'Educació. Els alumnes que no la superessin , haurien de tornar-se a presentar i, si continuessin sense superar-la, passarien a l'ESO amb un currículum adaptat.
  • La prova final d'ESO. Hauria de ser la mateixa a tota Espanya, realitzada el mateix dia i dependria de l'Alta Inspecció de l'Estat a Catalunya. Els alumnes que no la superessin podrien presentar-se quantes vegades volguessin. Per a facilitar la superació d'aquesta prova, hi hauria dues modalitats: una més teòrica, que permetria accedir al Batxillerat i una més pràctica que permetria accedir a l'FP. L'alumne podria presentar-se a les dues.
  • La prova final de Batxillerat. Hauria de ser la mateixa a tota Espanya i realitzada el mateix dia i dependria de l'Alta Inspecció de l'Estat a Catalunya. La seva superació seria indispensable per accedir als estudis Universitaris.

Aquestes proves permetrien assegurar que els alumnes han rebut tots els coneixement establerts en totes les matèries, inclosa la llengua castellana o espanyol, i sense adoctrinaments polítics partidistes incompatibles amb la Constitució Espanyola en la matèria d'Història i en les altres matèries.

2. Per a tractar la diversitat de l'alumnat d'ESO, s'establirien els següents tres itineraris:

  • Un dirigit cap el Batxillerat.
  • Un dirigit cap l'FP.
  • Un dirigit cap l'accés al món laboral.

Si estàs d'acord amb aquests plantejament t'animem a afiliar-te. D'aquesta manera ens ajudaràs a aconseguir aquests objectius i tu disposaràs d'informació sindical periòdica i d'assessorament jurídic gratuït. Per afiliar-te simplement cal que omplis la següent FITXA d'AFILIACIÓ AL SINDICAT AMES. El cost és de nomes 50 euros anuals, una part dels quals es pot desgravar a la declaració de la renda.

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com

T/W: 659 002 871