Raons per les quals un centre educatiu hauria de sol·licitar autorització per a començar impartint ensenyament telemàtic a partir de 3r d'ESO, per passar desprès a presencial en funció de l'evolució de la Covid-19

Accés a aquest escrit en format PDF en català i en castellà

El Departament ha establert que als grups de 2n cicle d'educació infantil i primària, la ràtio no serà superior a 20 alumnes amb caràcter general, en canvi a secundària simplement ha establert que es reduiran sempre que sigui possible, la qual cosa no assegura que sigui així (Referència 1 de Gencat). A l'ESO el màxim d'alumnes és de 30 per aula i al Batxillerat de 35 alumnes, però segons l'Article 48.2 de la LEC, aquestes ràtios es poden augmentar en un 10% si és necessari, per la qual cosa el professorat es podria trobar a l'aula amb 33 alumnes d'ESO o 38 alumnes de Batxillerat, sense cap dret a protestar. Cal recordar que en el curs anterior 2018/2019 va haver una mitjana de 28,4 alumnes a ESO i de 27,9 alumnes a Batxillerat (Referència 2 de Gencat).

D'altre banda tenim que la situació de la Covid-19 a Catalunya a finals d'agost és de més de 1.000 contagis diaris, que el risc de rebrots creix cada dia (EPG = 197,5 el 28/08/2020) amb deu defuncions diàries (ABC Catalunya, 29/08/2020) i que estem davant d'una segona onada de contagis com es dedueix d'aquesta gràfica del Departament de Salut, que compren de març a agost de 2020 (Beteve, 29/08/2020), encara que estigui influïda per l'actual major nombre de proves PCR. A més, malgrat aquesta situació, el professorat que és especialment vulnerable al virus SARS-CoV-2 i que ha demanat, adjuntant informes mèdics, que això es tingui en compte, està rebent un escrit en el que es diu que encara que sí consideren que és especialment sensible a aquest virus, dictaminen que és APTE AMB ADAPTACIONS, considerant que aquestes són mascareta FFP2, rentat freqüent de mans, distanciament de 1,5m i ventilació de l'aula, és a dir les de tots, i, per tant, que s'incorpori a la feina.En altres comunitats autònomes sí s'estan prenem més mesures que a Catalunya a l'ESO, el Batxillerat i l'FP abans de començar el curs. Per exemple, a Astúries s'ha retardat l'inici de les classes dues setmanes, per tal de fer PCRs al professorat i a tota la resta de treballadors dels centres educatius abans de començar. A partir del 3r d'ESO l'ensenyament serà semipresencial i es contractarà tots els docents que siguin necessaris per tal de no superar els 20 alumnes per aula fins a 2n d'ESO. La voz de Asturies (28/08/20)

Per tot això, per tal d'evitar l'augment de contagis, de defuncions, especialment de persones de més de 55 anys, i de tornar a col·lapsar els hospitals, et recomanem que proposis en el teu centre que es demani al Departament d'Educació una autorització per iniciar les classes de forma telemàtica a partir de 3r d'ESO i, en funció de com evolucioni la pandèmia, passar després a ensenyament semipresencial i, desprès, a ensenyament presencial. A més, d'aquesta manera els centres disposaran de suficients aules per a desdoblar tots els cursos inferiors, és a dir per atendre amb més seguretat sanitària als alumnes que per la seva edat, precisen un major grau de presencialitat per aprendre.

A la nostra WEB trobaràs diàriament més informació sobre aquest tema i sobre altres temes de l'ensenyament.

29 d'agost de 2020

Sindicat AMES