AMES reclama a la Conselleria d'Administracions Públiques les pagues extra de 2013 i de 2014.

Conseller/ra del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge.
Via Laietana, 26, 08003 Barcelona


Benvolgut/da Conseller/ra,

Ens dirigim a vostè en relació al pagament pendent als funcionaris de Catalunya, de dues pagues extraordinàries corresponents als anys 2013 i 2014 que, a diferència del que ha passat en altres comunitats autònomes, l'anterior govern autonòmic de Catalunya no va abonar i, a dia d'avui, encara estan pendents de ser restituïdes.

El Consell de Ministres del passat 16 de febrer de 2018 va aprovar una partida específica per fer efectiu l'últim tram pendent de la paga extraordinària de 2012 als funcionaris de Catalunya, en compliment de l'acord de 9 de juny de 2016 a la Taula General de Negociació de l'Empleat Públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Ja s'ha anunciat que el pagament es farà efectiu a la nòmina del proper mes d'abril. Considerem doncs, que és el moment adequat per establir la forma en què es restituirà als funcionaris les pagues extraordinàries de 2013 i 2014 abans esmentades.

El 16 de juny de 2017 es va signar un acord entre l'anterior Consellera de Governació, Administracions Pública i Habitatge de Catalunya i dos sindicats, en el si de la Taula de la Funció Pública, en el qual es va establir que l'any 2018 s'abonaria un 10% de la paga de 2013. Atès que si es seguís aquest ritme, els funcionaris trigarien 20 anys a percebre les dues pagues de 2013 i 2014 i que encara no s'ha establert la data del primer reintegrament, sol·licitem que el Govern d'Espanya procedeixi al pagament d'aquest deute en un termini molt menor, per exemple en dos o tres anys, i que s'anunciï públicament el calendari d'aquests pagaments. Moltes gràcies.

Quedem a l'espera de la seva resposta. Si ho considera oportú, estarem encantats en poder mantenir una entrevista personal amb vostè per parlar d'aquest tema. Moltes gràcies.

Barcelona, 27 de febrer de 2018

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com