En resposta al comunicat del Sindicat USTEC·STEs sobre la llibertat de càtedra

En resposta al comunicat del Sindicat USTEC·STEs sobre la llibertat de càtedra, volem informar que, en la nostra opinió, conté els següents errors:

1.- En el comunicat es parla d'un conflicte entre l'Estat espanyol i Catalunya. Això és una manipulació obvia de la realitat. En primer lloc, perquè el que realment existeix és un conflicte entre l'anterior govern de Catalunya i el govern d'Espanya, donat que no tots els catalans pensen el mateix que l'anterior govern secessionista de Catalunya i, en segon lloc, perquè l'"Estat espanyol", com ells diuen, en realitat és una nació que es diu Espanya, la qual compren Catalunya, que no és una nació independent, sinó una de les seves Comunitats Autònomes.

2.- En el comunicat es diu que el sistema d'immersió lingüística cohesiona la societat, que ha permès magnífics resultats, que ha esdevingut una referència internacional, i que compta amb el consens de la comunitat educativa del nostre país. Tot això és fals, com ho demostra que continuen les queixes de molts pares, malgrat ja han passat 34 anys des de la seva imposició. D'altre banda, perquè fos creïble el que diuen, caldria que les famílies castellanoparlants poguessin triar entre el sistema d'immersió en català i el sistema de fer l'ensenyament en la llengua materna de l'alumne, amb incorporació progressiva de l'altre llengua cooficial. A més, cal dir que una societat cohesionada és una societat en la que tots els ciutadans la senten como pròpia, no com passa ara, en la que hi ha ciutadans de primera, els catalanoparlants, i ciutadans que són considerats per l'Administració de segona, els castellanoparlants.

Hi ha estudis que demostren que el alumnes castellanoparlants surten perjudicats en les seves qualificacions pel fet de seguir el sistema d'immersió en català des de l'etapa d'infantil (Informe de CCC). No hi ha cap país del món que tingui un sistema educatiu així, ni cap que ho pensin copiar. I malgrat que són molts els professors i les famílies que preferirien un sistema educatiu bilingüe, pocs d'ells se atreveixen a dir-lo en públic, donat els atacs per part d'algunes direccions dels centres, d'alguns inspectors, d'alguns sindicats de professors, especialment del sindicat USTEC, dels presidents d'algunes AMPAs i dels mitjans de comunicació subvencionats per l'últim Govern secessionista de Catalunya. Tots els que han dit alguna cosa en públic contra el sistema d'immersió lingüístic són bons exemples del que diem (Valoració del sistema d'immersió lingüístic aplicat a Catalunya).

3.- Seguint el victimisme que caracteritza al secessionisme, el sindicat USTEC presenta com un atac a la llengua catalana, les queixes que en aquests últims anys han fet moltes famílies a les Balears i a la Comunitat Valenciana, al veure que, com passa a Catalunya, ara elles no troben cap centre perquè els seus fills puguin rebre l'ensenyament en castellà. Això no és un atac a la llengua catalana, sinó tot el contrari, és un atac als ciutadans castellanoparlants. D'altre banda neguen l'existència de casos d'adoctrinament polític a favor dels partits secessionistes en molts centres educatius, malgrat els centenars d'exemples que existeixen i els que cada setmana surten de nou. Es neguen a veure aquesta realitat, confiant en que si una mentida es repeteix mils de vegades, pot arribar a convertir-se en una veritat. A més, quan la realitat no es pot negar, passen a atacar al missatger, dient coses com que només ho diuen entitats petites, o es una associació inquisitorial, o un Estat policial, etc.

Sorprenentment no dubten en apel·lar a la Constitució Espanyola per recordar que aquesta inclou la llibertat de Càtedra, intentant justificar amb ella el dret del professor per dir el que vulgui, quan la llibertat de Càtedra es refereix a la llibertat de donar l'orientació ideològica que es consideri més adequada, dintre del ampli marc dels principis constitucionals, i d'utilitzar el mètode didàctic que es consideri més adient, però no com la llibertat per transmetre falsedats històriques, ni per transmetre idees polítiques sobre temes que són opinables, com si fossin veritats inqüestionables, sobretot quan es parla a alumnes que, per la seva edat, encara no poden qüestionar-les. De fet, segons sentències ja antigues dels tribunals, la llibertat de càtedra s'aplica de manera diferent segons sigui el nivell d'ensenyament, de forma que és molt àmplia en el nivell universitari i molt limitada -però existent- en Infantil o Primària.

4.- Les classes en castellà són un dret, reconegut i establert per les lleis, de tots els alumnes catalans i són també un deure dels professors. Són, a més a més, un dret dels professors com a requisit perquè puguin acomplir un deure. Per tant, si els professors corresponents es neguen a fer-les, estan, ja d'entrada, apropiant-se i negant un dret dels seus alumnes. La llibertat de càtedra dels professors no permet als mestres i professors decidir per ells mateixos sobre l'exclusió d'una llengua oficial, real i vehicular.

Finalment volem deixar constància que tots els ciutadans han de complir les lleis, especialment els funcionaris, donat que representen a l'Estat. Per aquest motiu considerem que oposar-se al compliment de les sentències judicials, posar en dubte que Espanya sigui una nació i intentar justificar que un professor a classe pugui transmetre les seves opinions polítiques personals als alumnes sobre les quals posteriorment els ha d'examinar, coses que fa el sindicat USTEC en el seu comunicat, és una posició antipedagògica, d'abús de poder i de manca de legalitat, impròpia de la professionalitat d'un sindicat.

Barcelona, novembre de 2017

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com